Reguli de conduita

Reguli generale aferente taberelor

1. Selectia participantilor se realizeaza sub semnul transparentei, a respectului reciproc participant-fundatie, fara a afecta patrimonial sau nepatrimonial persoanele implicate.

2. Selectia participantilor cat si colaborarea cu acestia este efectuata in conformitate cu legislatia in vigoare, atat la nivel european, cat si national.

3. Intreaga functionare a taberelor se realizeaza in mod unitar, fiecare participant avand drepturi si obligatii egale.

4. Participantii in tabere pot deveni membri, voluntari sau colaboratori ai fundatiei la cererea expres exprimata de acestia si doar in urma analizarii si acceptarii adeziunii acestora.

Drepturile participantilor

1. Dreptul la o colaborare demna si bazata pe respect reciproc.

2. Dreptul la un proces de selectie corect si echitabil, precum si un proces de pregatire, respectiv colaborare, corect si demn.

3. Dreptul de a-i fi respectata apartenenta etnica si religioasa, precum si opiniile si optiunile de natura democratica, politica, de gen, sociala, si respectarea acestora fata de ceilalti participanti.

4. Dreptul de a-i fi respectat ritmul personal de invatare cu privire la specificul si ritmul educational al activitatilor selectate si desfasurate pe timpul taberei.

5. Dreptul de a se bucura in integralitate de programul educational al taberei, precum si de activitatile culturale si de vizitare prevazute de programul activitatilor taberei.

6. Dreptul de a consulta toate informatiile publice, prin intermediul canalelor electronice puse la dispozitie de fundatie pe website-ul www.future-ro.eu.

7. Dreptul de a fi informat cu privire la orice decizii, informatii, situatii sau solutii ce privesc buna participare.

8. Dreptul de a participa in totalitate la activitatile artistice, culturale si educationale ale taberei, precum si respectarea in integralitate a programului activitatilor.

9. Dreptul de a fi informat pe timpul pregatirii cu privire la specificitatea activitatilor si a informatiilor administrative si logistice ce fac obiectul participarii, in vederea unei bune desfasurari a procesului de pregatire si implementare a taberelor.

10. Dreptul de opunere si a formula sesizari sau reclamatii catre comisia interna a fundatiei, precum si dreptul de respectare a deciziilor, respectiv dispozitiilor acesteia.

11. Dreptul de a respecta si a-i fi respectate prevederile si regulile prevazute de sectiunea “intrebari frecvente”.

12. Dreptul de a anula unilateral colaborarea, cu respectarea din partea participantului a conditiilor si regulilor publicate de fundatie pe cale electronica, inclusiv pe website-ul www.future-ro.eu.

Obligatiile participantilor

1. Obligatia de a respecta demnitatea si drepturile celorlati participanti, respectiv membri, angajati, voluntari si colaboratori ai fundatiei.

2. Obligatia de a respecta specificul cultural si legislatia tarii de desfasurare a taberei.

3. (1) Obligatia de a respecta informatiile, indicatiile si deciziile fundatiei, comunicate prin intermediul angajatilor acesteia.

3. (2) Obligatia, in cazul taberelor finantate, de a respecta toate informatiile, indicatiile si deciziile finantatorului, comunicate prin intermediul Fundatiei Future in Progress

4. Obligatia de a respecta termenii si conditiile cu privire la participare, publicate pe website-ul fundatiei www.future-ro.eu, cat si termenii si conditiile comunicate pe cale electronica de catre fundatie.

Reguli generale aferente membrilor

1. Colaborarea dintre membri si fundatie este guvernata de legislatia in vigoare.

2. Drepturile si obligatiile ce guverneaza colaborarea dintre fundatie si membrii sai sunt expres prevazute in statutul fundatiei, pus la dispozitia publica prin intermediul institutiilor de resort, cat si la sediul fundatiei.

3. Perioada de valabilitate a calitatii de membru al fundatiei este cea prevazuta in contractul incheiat intre acestia si fundatie. In cazul in care contractul nu include aceasta prevedere, calitatea de membru, voluntar sau colaborator al fundatiei este pe perioada nelimitata.

4. In functie de dorinta partilor, munca membrilor poate fi efectuata si in cadrul departamentelor juridice, financiare, logistice sau de management ale fundatiei. Iar perioada efectuata poate fi inclusa in experienta profesionala in conformitate cu normele in vigoare cu privire la stagiile de practica, stagiile de ucenicie, voluntariat, respectiv internship.

5. Orice cerere, conflict sau litigiu intre membrii si fundatie se rezolva prin comisia interna. In cazul in care rezultatul comisiei interne nu este favorabil, cererea, conflictul sau litigiul urmeaza a fi rezolvat pe cale judecatreasca in instantele civile.

6. Membrii fundatiei au dreptul la beneficii de pe urma implicarii, respectiv muncii acestora in activitatile comunitare, respectiv caritabile ale fundatiei, atat din partea fundatiei cat si din partea unor terte persoane, cu avizul comisiei interne a fundatiei.

7. Membrii fundatiei au dreptul, in mod gratuit, la dezvoltarea personala si profesionala prin intermediul activitatilor de educatie desfasurate de fundatie. Acest drept reprezinta un aport adus de fundatie in vederea dezvoltarii continue a membrilor sai.

8. (1) Calitatea de membru al fundatiei este incompatibila cu orice alta calitate onorifica sau profesionala asupra careia legislatia in vigoare prevede incompatibilitati privind implicarea in actiuni caritabile sau ale societatii civile, cat si cu orice alta calitate profesionala care ar genera un posibil conflict de interese cu activitatile si interesele fundatiei.

8. (2). Calitatea de membru al fundatiei este incompatibila cu orice functie sau calitate in organizatii sau partide politice care au viziuni extremiste sau contrare bunului mers democratic al societatii.

9. Calitatea de membru, voluntar sau colaborator al fundatiei poate fi reziliata pe cale unilaterala de ambele parti ale contractului. Acest drept este guvernat de normele europene si romane in materia rezilierii unilaterale a contractelor civile.